Искането за предложение /RfP/ по проекта за придобиване на нов тип многоцелеви самолет ще бъде окончателно съгласувано от Министерството на икономиката, съобщи заместник-министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов на заседание на Индустриалния форум в София. Той посочи, че това става след като през миналата седмица държавният бюджет беше приет в парламента и така вече има гаранция, че това, което е гласувано за проекта за многоцелевия самолет, вече е финансово осигурено за следващата година.

 

В етап на развитие е проектът за модулен патрулен кораб. Вероятно в сряда Съветът по отбрана ще разгледа и въпроса за бойната машина на пехотата, информира заместник-министърът.  Запрянов посочи още, че миналата седмица в България е имало разговори с НАТО, на които са били дискутирани всички т.нар. Цели за способности по пакета цели за България за колективната отбрана за 2017 година. Там също има яснота какво се иска от България, как голяма част от тези способности ще бъдат свързани с превъоръжаване и модернизация.

Целта на днешната работна среща на Индустриалния форум е, във връзка с процесите по Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, както и с отбранителната индустриална база на Съюза и развитието на технологиите, да се обсъди в какви проекти България би могла да участва и да се стреми да получи част от финансирането за разработки и производство от български предприятия, обясни заместник-министър Запрянов, който председателства заседанието. Във връзка с тематиката на форума той посочи, че желанието е да се дискутира това с присъстващите. По наша оценка през настоящата и следващата година ще се извърши консолидация на голяма част от онези проекти и технологии, върху които ЕС ще се съсредоточи, посочи заместник-министърът, като добави, че организацията ще започне да заделя целеви средства в тази посока - нещо, което не е било факт дълги години. Много е важно индустрията и науката ни, заедно с МО и МИ, да работим тясно, за да може там, където има условия и където имаме възможности, да се включим в тази дейност, отбеляза Запрянов. Настоящата година е ключова за Европейската политика за сигурност и отбрана.

Любен Петров, заместник-министър на икономиката в оставка, посочи на форума, че икономическото ведомство разглежда плана за действие за европейска отбрана като важен елемент в колективните усилия за укрепване на сигурността и отбранителните способности на ЕС и България - като част от него. Надяваме се, че този план ще има важен принос за бъдещото развитие на европейската отбранителна индустрия, в този процес разчитаме и нашата индустрия да бъде максимално информирана, интегрирана и да се възползва от всички възможности, които тези процеси ще й предоставят, посочи Петров.

Водещата роля на НАТО за европейската отбрана остава валидна и в бъдеще, но се очаква много по-голяма ангажираност от страна на държавите членки на ЕС. Статистическите данни показват, че след т. нар. Брекзит 80 процента от бюджета на НАТО ще се формира от страни, които не са членки на ЕС, затова е необходимо стриктно изпълнение на ангажиментите от Уелс за повишаване на отбранителните бюджети до нива от 2 процента от БВП, като все по-често се коментират предложения за обвързване или синхронизиране на процеса на отбранително планиране в ЕС с този на НАТО, и за подкрепа на взаимното подпомагане и допълване на способностите, беше посочено на форума.

Основната цел на учредения преди няколко години Индустриален форум е създаването на необходимата атмосфера за изграждане на стабилни партньорски отношения и непрекъснат диалог между държавата, бизнеса и научноизследователската общност в областта на отбраната и сигурността.