Военно-окръжната прокуратура е привлякла като обвиняем бившия началник на Военномедицинска академия /ВМА/ Стоян Тонев за сключване на неизгодни сделки, от които е настъпила вреда за ВМА в размер на 16 330 495 лв. Според разследващите Тонев е сключил пет договора със Самостоятелна медико-диагностична лаборатория /СМДЛОД/ "Астра" АД, по силата на които на търговското дружество се предоставя да извършва високоспециализирани медико-диагностични изследвания с медицинска апаратура, собственост на ВМА, срещу наемна цена, включваща възнаграждение за ползване и консумативни разноски.

 

В два от договорите наемната цена е определена като процент от приходите на дружеството, вместо наемът да е определен по пазарни цени. По тези договори е бил определен наем в размер на 37,55 процента от приходите, а по идентичен договор за наем на медицинска апаратура, наемът е бил в размер на 60 процента от приходите. В три от сключените договори е определена наемна цена, по-ниска от пазарната, посочват от прокуратурата. По силата на тези договори разходите за сервизно обслужване на апаратурата, разходите за консумативи за ползваните медицински апарати и доставката на резервни части били за сметка на ВМА.

Прокуратурата е обвинила и Андрей Иванов от ВМА - София, за престъпление по служба. В качеството си на началник на катедра "Образна диагностика" и началник на клиника "Компютърна и магнитно-резонансна томография" към МБАЛ-София към ВМА, Иванов е превишил правата си, като извършил служебни действия, надхвърлящи рамките на предоставените му служебни правомощия, смятат разследващите. Деянието Иванов е извършил с цел да набави за себе си и за другиго - за СМДЛОД "Астра" АД, в което е мажоритарен акционер, имотна облага.

За това, че Стоян Тонев съзнателно е допуснал негов подчинен - Андрей Иванов, да извърши престъплението по служба, Тонев е привлечен като обвиняем и за допустителство. На двамата са взети мерки за неотклонение "парична гаранция" в размер на по 10 хил. лв.