Депутатите увеличиха двойно глобите за превишена максимална скорост в и извън населените места с приети на второ четене промени в Закона за движението по пътищата. Глобите за превишаване на скоростта в населени места вече ще са както следва: от 31 до 40 км/ч - 400 лв.; над 40 км/ч - 600 лв.; над 50 км/ч - 700 лв. Санкциите за превишаване на максималната позволена скорост извън населени места ще са от 31 до 40 км/ч - 300 лв.; от 40 до 50 км/ч - 400 лв.; над 50 км/ч - 600 лв.

 

Депутатите решиха водачи, които организират или участват в нерегламентирани състезания, да се лишават от право да управляват МПС за срок от 12 месеца и глоба 3000 лв., като за повторно нарушение санкциите ще са съответно три години и 5000 лв. глоба.

Глобите за водачи на МПС за обществен превоз на пътници и опасни товари също се увеличават двойно. За превишаване на разрешената скорост от 31 до 40 км/ч, глобата ще е 500 лв., от 41 до 50 км/ч - 800 лв.; над 50 км/ч - 1000 лв.

Водач, който се движи в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път, да се наказва с лишаване от правото да управлява МПС за срок от три месеца и глоба от 1000 лв. При повторно нарушение срокът за лишаване от управление на автомобил ще е шест месеца, а глобата - 4000 лв. С промените се прецизира, че при над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда промила алкохол в кръвта включително, водачи ще се лишават от правото да управляват МПС за срок от шест месеца и глоба 500 лв., а при над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда промила включително - за срок от 12 месеца и глоба 1000 лв.

Депутатите записаха, че автомобилите ще се дерегистрират и ще им се свалят номерата за  срок от шест до 12 месеца, ако водачът кара без шофьорска книжка, установено е съдържание на алкохол в кръвта му над 0,5 на хиляда промила или шофьорът откаже тестване с техническо средство за алкохол или наркотични вещества. След изтичане на срока процедурата по регистрация на автомобила трябва да се започне отново.

Глобите за неправилно паркиране вече ще се считат за връчени след като се залепя уведомление за извършеното нарушение за стъклото на превозното средство.

Депутатите решиха, че нови водачи получава 2/3 от максималния брой контролни точки, а оставащите 1/3 контролни точки ще се получават след придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство.