На фокус

16
Дек '18

Премиерът Бойко Борисов изрази надеждата България да получи по-добри условия за покупката на нови изтребители.

13
Дек '18

Естествено е да има безпокойства за приложението на изкуствения интелект, но най-напредналите компании в тези разработки са в състояние да се саморегулират.

12
Дек '18

Допълнително 113 млн. лева ще постъпят в бюджета на Министерството на отбраната.

10
Дек '18

Русия се е изкачила на второ място сред страните производителки на оръжия през 2017 г.

09
Дек '18

В България се произвеждат основно твърди горива (въглища), които формират 32% от общия добив през миналата година, руди (31%), както и нерудни полезни изкопаеми като индустриални, инертни и скалнооблицовъчни материали. Течните горива като нефт и газ имат все по-малък дял в общото производство.