На фокус

10
Юни '13

Текущата издръжка в Министерството на отбраната е до критичния минимум в резултат на непрекъснатото намаляване и орязване на средства, съобщи на пресконференция в Перник министър Ангел Найденов. Той определи като положително осигуряването на 100% на средствата, необходими за издръжка на личния състав. По думите му обаче много изкривена е структурата на разходите в отбранителното ведомство – 74% са предназначени за издръжка на личния състав, 21 са за текуща издръжка, само 5 са за капиталови разходи. Недостигащите финансови средства са в рамките на 140 млн. лв,каза още Найденов. Според него това означава, че или част от поетите ангажименти няма да бъдат изпълнени, или са необходими допълнителни средства. Те не могат да бъдат осигурени с преструктуриране на разходите в рамките на Министерство на отбраната, трябва да се разчита на средства от бюджета на страната, каза Ангел Найденов. По думите му възможно е да се търсят резерви в бюджета на отбраната, но подобна стъпка е съпроводена с непосилни усилия.

25
Апр '13

Председателят на КНР и главнокомандващ Си Цзинпин е издал заповед, според която висшите офицери от китайската армия са длъжни за определено време да станат редови. Заповедта е за подполковници и нагоре. На редова длъжност трябва да са не повече от 15 дни. През всичкото това време високопоставените командири са длъжни да живеят, да се хранят и да работят заедно с войниците. Забранено им е да се бъркат в дейностите на началниците в частта, в която са редници. В зависимост от длъжността си офицерите трябва да преминават през редова служба на три, четири или пет години. Главнокомандващият е взел това решение, за да събуди духа в армията и да повиши боеготовността на военнослужещите.

27
Мар '13

Закона за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

На 26. ІІІ. 2013 г. в ДВ, бр. 30 беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. По наше мнение в коментирания закон са налице съществени недостатъци и противоречия, а отделни негови разпоредби будят сериозни съмнения за противоконституционност.     

26
Мар '13

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С настоящата декларация представителните организации на работодателите на национално равнище заявяват, че прекратяват участието си в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), поради възраженията им срещу приетите изменения и допълнения на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности – ЗПИЛЗВДД (сега Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частен сектор), публ. в ДВ, бр. 30/26.03.2013 г.:

15
Мар '13

Политиците цитират някакви фантастични проценти, които държавата „прибира“ някъде по света, като лъжливо внушават, че това е концесионна такса.

Напоследък политици с крайно леви и популистки тези усилено тиражират редица лъжи за неособено голямата златодобивна индустрия в България. И със сладки политически приказки обясняват как имало начин да се направи веднага минималната разботна заплата 1000 лева, само да влезели в парламента, където щели да прокарат закони за национализация и след това реки от мед и масло ще потекат.