Изследователи от института "Макс Планк" в Германия успяха да конструират напълно функциониращ робот, който е най-малкият в света.

 

Устройството е способно да се придвижва както по твърди повърхности, така и по вода. Размерите на крачещото роботче са впечатляващи, като дължината на корпуса му е едва 1 милиметър. Подобна миниатюризация е била постигната благодарение на внедрената "спяща" конструкция. Корпусът на робота е бил изготвен от еластомерен каучук, запълнен с малки магнитни частици със специфични свойства. Когато те "почувстват" магнитно поле, роботът променя своята форма и започва да се движи.

Устройства с подобни миниатюрни размери ще подобрят медицинските услуги, предлагани в болниците. Роботчетата ще могат да ускорят доставянето на лекарствата в организма и ще помагат  при диагностика на вътрешните органи.