В рамките на "Хемус 2016" Институт по отбрана „Цветан Лазаров” организира Демонстрационни и изпитателни стрелби. Стрелбите ще се проведат на 27-ми май 2016 година на Централният артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП). Припомняме, че в рамките на „ХЕМУС 2014” бяха проведени демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“. На стрелбите 7 български фирми от отбранителната индустрия показаха на живо действието на своите продукти („Аркус“ АД, „ВМЗ“ АД, „Дунарит“ АД, „Емко“ ЕООД, „Арсенал“ АД, „Черно море“ АД и "Стройпроект" ЕООД). Стрелбите преминаха при засилен интерес от страна на чуждестранни делегации, посетили изложбата. Между тях бяха представителите на Египет, Йемен, Литва, Пакистан и Йордания.

Централният артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) е структура на пряко подчинение на  Министъра на отбраната. Методическото ръководство на дейността по изпитванията на въоръжения и боеприпаси се осъществява от Института по отбрана. Полигонът е  единствен на територията на Република България с възможности за проверка на бойната ефективност и гарантиране  безопасната експлоатация на въоръжението и боеприпасите в Българската армия, новоразработваните такива и специалната продукция на фирмите от военно промишления комплекс на страната.
Централният артилерийски технически изпитателен полигон е създаден с постановление на Министерския съвет  през 1970 година. Размерите му позволяват проверка на бойната ефективност на въоръжението и боеприпасите при пределни разстояния на стрелбата, и са както следва:
• дължина по директрисата на стрелбата: 28 километра;
• широчина:
• в началния участък - 2,5 километра;
• в крайния участък - 3,5 километра;
• обща площ на територията: 95,632 кв. км;
• изградени сгради и съоръжения - 138 броя;
• специализирани изпитателни площадки - 7 броя;
• оградна мрежа - 112 км;
• пътна мрежа - 124 км.
ЦАТИП изпълнява следните основни задачи:
• Извършва лабораторни изпитвания на барути и взривни вещества (в това число физико-химически анализ на същите); на взриватели, запалки и др. елементи на изстрелите, за определяне наличието на изменението на експлоатационните им характеристики при изтичане на гаранционния срок и сроковете на експлоатация, с цел определяне възможността за продължаване срока на експлоатация на същите;
• Извършва контролни полигонни изпитвания на стрелкови, артилерийски, зенитни, противотанкови, авиационни, морски и инженерни бойни припаси и ракетни комплекси за близко действие, намиращи се в експлоатация или постъпващи на въоръжение във въоръжените сили на Република България;
• Изготвя заключение за качеството и годността на новоразработени и произведени въоръжения и бойни припаси, възможностите за бойно използване и съхранение на същите, и прави предложение за тяхната по-нататъшна реализация;
• Участва в изложения на въоръжение и бойна техника, и организира демонстративни стрелби със същите.