София е избрана да председателства форум за мобилност  към "Еurocities". От 17 до 19 октомври във финландския град Тампере се състоя среща на Форума за мобилност към "Еurocities", на която след гласуване София беше избрана да председателства Форума през следващите две години.

 

Форумът за мобилност към "Еurocities" осигурява на членуващите градове обмяна на добри практики за устойчива градска мобилност, както и съдействие в интерес на градовете пред европейските институции - Европейската комисия, Европейския парламент, Комитета на регионите.

 "Еurocities" е мрежа на европейските градове, която включва повече от 140 града от над 30 европейски страни. Чрез шест тематични форума, голям брой работни групи, проекти, дейности и събития, "Еurocities" предлага на своите членове платформа за споделяне на опит и обмяна на идеи за развитието и внедряването на европейски политики, нормативна уредба и програми. София е пълноправен член на "Еurocities" от 2004 година.

Сред приоритетите на София за предстоящия мандат, като председател на Форума за мобилност, са увеличаване на дела на устойчивите видове транспорт - обществен, велосипеден и пешеходен, подкрепа за енергийно-ефективен транспорт, щадящ околната среда чрез увеличаване на използването на нискоемисионни превозни средства, както и подобрена мобилност чрез намаляване на задръстванията и увеличаване на безопасността и сигурността.

 Дейността на София като председател на Форума за мобилност през предстоящия мандат ще бъде подкрепяна от град Манхайм, Германия, който беше избран за заместник-председател.