Летателен апарат - тип "дрон",- който ще обследва чистотата на Черно море бе показан в Бургас на международна среща по повод на Деня на Черно море. Инвестицията е в размер на 170 000 лева, а дронът ще се използва и за разрешаване на проблеми, свързани с бедствия и аварии както в морската акватория, така и на сушата. Новата техника ще бъде в услуга както на Община Бургас, така и на "Пожарна безопасност" и на "Морска администрация".

 

Дронът е най-скъпият в България, в него е внедрена уникална технология. Произведен е в Швеция и може да изследва чистотата на Черно море, отдалечавайки се на над 20 км от пилотния пункт. Снабден е със скъпи камери, които могат да видят детайл и на дъното на Черно море, каза проф. Димо Зафиров от Института за космически изследвания към БАН. Обучения с машината ще преминат представители на Община Бургас и на Института по океанография.

Машината е купена като част от проекта Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води, финансиран по програмата "Интегрирано управление на морските и вътрешните води" от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.