Секторът "електрическа мобилност" ще има недостиг от над 500 висококвалифицирани кадри през 2018 г.

Това е един от изводите от среща в сградата на Българска стопанска камара на инициативната група към Национална браншова организация за електрическа мобилност - ИКЕМ, съобщиха от Камарата.  Досега над 106 души успешно преминават етапите на обучение за сектор "електромобили". От септември 2017 г. специалността се изучава в четири професионални гимназии - в Своге, Гоце Делчев, Варна и София "Хенри Форд". И в трите училища паралелките са направили пълен прием, а специалността е сред най-желаните. Липсата на материална база е проблем пред всички гимназии, но и квалификацията на учителите също е сред сериозните предизвикателства.

Един от начина за справяне с дефицита на кадри е магистърската програма по "Електромобили", която към момента се изучава във ВТУ "Тодор Каблешков", Русенския университет "Ангел Кънчев" и Европейския политехнически университет - Перник. Над 30 души успешно са завършили своето обучение и са намерили реализация по специалността. Центърът за професионално образование към БСК също сътрудничи с надграждащи обучения за вече работещи възрастни. За обучение на кадрите ще помага и WIFI-България - обучителен институт на Австрийската стопанска камара, който тази година подписа меморандум за сътрудничество с ИКЕМ. WIFI предлага над 32 000 тренинг теми, включително и темата за електромобилността. Завършилите обучението получават общи знания за навлизащите системи за мобилност на пазара, критериите за продажба, покупка и поддръжка на електромобил. Обучението завършва с европейски признат сертификат.

За развитието на електрическата мобилност през 2018 г.се предвижда прием по специалността в професионалните гимназии в Козлодуй, Радомир, Хасково, както и магистърска програма в ТУ-София.