Над 40 на сто от българите имат нагласата да платят определен процент от санирането сами.

Това показват резултатите от проучване на "Екзакта рисърч груп" за политиките на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)  сред 1500 българи в 98 населени места. На въпрос "Какъв процент от мерките за енергийна ефективност на жилището си бихте могли да платите сами, ако държавата не ги поема" 19,9 на сто казват, че могат да финансират до 25 на сто от разходите, 9,9 на сто могат да заделят между 26 и 50 на сто, а други 1,5 на сто - между 51 и 99 на сто. 8,9 на сто са готови да поемат инвестицията изцяло, а 0,4 на сто - на база дела си в собствеността на блока. В реално изражение - 13,5 на сто от хората заявяват, че могат да заделят до 500 лв., 7,5 на сто - между 501 и 1000 лв., 8,3 на сто - между 1001 и 2000 лв., за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в жилищата им. Отново е голяма групата на тези, които не могат да посочат конкретна сума и смятат, че разходите за саниране не са по джоба им. Такива са 56,3 на сто от участниците в проучването.

Данните от анкетата показват още, че в многофамилните жилища за поддръжка на сградите се събират предимно минимални месечни вноски от собствениците. Такъв е вариантът при 35,3 на сто от участниците в изследването, като най-масовата месечна вноска е в размер на 5 лв. за член от домакинство. Други 33,5 на сто казват, че при нужда от ремонти се събират допълнителни средства, а в сградите на 11,9 на сто е създаден специален фонд за поддръжка на общите части.

По данни на МРРБ към 4 април 2018 г. по Националната програма за енергийна ефективност са въведени в експлоатация 1129 санирани сгради, а в процес на строителство са 439. Според действащите правила стойността на цялата инвестиция се поема от държавата. Обмисля се обаче на следващ етап от програмата хората да участват във финансирането с определен процент предвид определения в законодателството ангажимент за собствениците да поддържат имуществото си в добро техническо състояние за тях и за околните.

Правителството е приело  доклад за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради през 2017 г. Данните от него показват, че през миналата година, след обновяване по програмата, в експлоатация са въведени общо 49 699 жилища в 769 многофамилни жилищни сгради. Към 31 декември 2017 г. са стартирали дейности по 98,5 на сто от всички 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране по програмата. Предвижда се през 2018 г. да бъдат обновени още 51 010 жилища в общо 712 сгради, от което се очаква да се възползват 109 хил. души. Според данните, последните одобрени за реновиране сгради се очаква да бъдат завършени в края на 2019 г.