Aвтомобилният сектор в България продължава да расте с устойчиви темпове, като на годишна база произвежда продукция за около 1 млрд. евро, а брутната му добавена стойност е нараснала 4 пъти пред последните 10 години.

Това е съобщил заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на откриването на нов Учебен център по диагностика на електрически и конвенционални автомобили в Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" - София.

Това е един от най-атрактивните високотехнологични сектори, които привличат сериозни чуждестранни инвестиции и в него ще расте нуждата от повече, добре подготвени кадри, е допълнил Александър Манолев. По думите му това се осъзнава от частния сектор и подобни проекти са доказателство, че когато институциите, бизнесът и образованието обединят усилия, добрите резултати не закъсняват. Без модерно образование и здрава връзка между училищата и работодателите, е невъзможно да имаме устойчив ръст на икономиката ни, е подчертал икономическият заместник-министър и е съобщил, че вече е разработен образец на трудов договор между ученик и работодател като една от стъпките за насърчаване на дуалното обучение. Той е пожелал на учениците на професионалната гимназия да изберат да се реализират в едно от десетките предприятия в автомобилния сектор, които развиват дейност в страната и е изразил надежда, че няма да е далеч времето, когато в България ще заработи завод за производство на цели автомобили.

В страната ни към момента има един завод за асемблиране на автомобили, и около 120 предприятия за производство на автомобилни компоненти като поддоставчици на водещи компании в автомобилостроенето. Те създават заетост на 23.4 хил. души. Характерно за сектора е неговата експортна ориентация, като водещи пазари на автомобилния бранш са Германия, Турция, Румъния, Франция и др.

Новооткритият учебен център е първи по рода си, даващ възможност за изучаване устройството на електроавтомобили и хибриди, както и за диагностика на всички видове автомобили на съвременно технологично ниво. Центърът осигурява високо качество на професионалната подготовка на специалисти в областта на автомобилния транспорт. Акцентът в обучението е поставен върху все по-широкото навлизане на електрическите превозни средства в съвременния живот, както и повишаване на екологичните показатели на двигателите с вътрешно горене в съответствие с европейските стандарти за вредни емисии.