Заместник-министър Николай Кънчев откри и разгледа Electro Mobility Expo 2018 в България.

То е първото специализирано изложение за електромобили у нас и се  провежда от 13 до 16 септември в Sofia Ring Mall, под патронажа на министъра на околната среда и водите Нено Димов. Мотото на изложението "Предизвикай бъдещето" е пожелание, но и обещание, каза при откриването  замeстник-министър Кънчев. Схемата на Националният доверителен екофонд за насърчаване на използването на електрически превозни средства в обществения сектор е първата, която цели да насърчи използването на електромобили от централната и териториалната администрация на изпълнителната власт. Финансира се със средства от ранните търгове на емисии на парникови газове, като тази година набирането на проекти ще приключи на 1 октомври 2018 г., обясни Николай Кънчев.

В откриването на събитието участва и Ирена Пенчева, вр. и. д. директор на НДЕФ. Тя обяви, че 43 проекта в момента се изпълняват по Схемата от общински и областни администрации, като идеята е да се развие инфраструктурата в страната. Ирена Пенчева допълни, че екипът й работи за усъвършенстване на финансирането.