Енергия

23
Фев '19

България като страна-членка на Европейския съюз трябва да следва много стриктно визията на Европа по отношение на развитието на енергийния сектор.

23
Фев '19

Основните приоритети и предизвикателства пред българския енергиен сектор – това бе главната тема на дискусията между министъра на енергетиката Теменужка Петкова и посланиците на страните от ЕС в България.

20
Фев '19

Делът на възобновяемите енергийни източници трябва да представлява 32% от общия енергиен микс на Европейския съюз (ЕС), докато енергийната ефективност е необходимо да се повиши с 32,5 на сто до 2030 г.

20
Фев '19

България се представя най-зле в класация на 28 европейски държави за нивото на енергийната бедност.

13
Фев '19

Системата за контрол над търговията с горива най-вероятно ще следи всичко, но какво има в съдовете, едва ли може да стане ясно.