Енергия

08
Окт '13

Консорциумът за научни изследвания на хидравличното напукване в Европа (ReFINE) (https://www.dur.ac.uk/refine) откри нова секция с видео материали https://www.dur.ac.uk/refine/research/films) на своя уеб сайт. Кратките информационни клипове показват най-важните научни открития в областта на природния газ от шисти и дават някои основни знания за геологията на неконвенционалните източници на енергия. „Какво представлява природният газ от шисти?” и „Хидравличното напукване: колко надълбоко може да стигне?” са част от заглавията в секцията.

07
Окт '13

Ще сравняваме българската енергийна политика и развитие с тази на ЕС и на други страни-членки, което безспорно трябва да предизвика адекватни управленски решения

07
Окт '13

Цената на електроенергията за домакинствата в България е 2,42 пъти по-висока от тази в САЩ, пресметната по паритета на покупателната способност и с 59 процента по-висока от средната за ЕС-27. Това заяви на пресконференция в БТА проф. Пламен Цветанов, експерт от Асоциацията на българските енергийни агенции. За промишлените предприятия цената на електроенергията е 3,8 пъти по-висока от тази в САЩ и 2,1 пъти по-висока от средната в ЕС-27 и 58 процента по-висока от тази в Русия, показват изчисленията на проф. Цветанов. Ситуацията се дължи на десетилетия погрешна икономическа и енергийна политики и в резултат на това България днес е най-бедната, най-енергийно-зависимата от внос на енергийни ресурси (за 2011 г. 60 процента от енергоресурсите са от внос) и най-енергоинтензивната страна в ЕС, коментира проф. Цветанов.

15
Сеп '13

Министерството на икономиката и енергетиката работи активно върху контрола на концесиите у нас, до момента почти не е упражняван такъв, цари безхаберие за природните богатства

30
Авг '13

Компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите