Енергия

20
Юли '15

Заявеното от правителството намаление от 10% на разходи на държавните енергийни дружества ще е скромно. То ще се ограничи само до външните разходи и ще е в рамките на едва 26 млн. лв. Това стана ясно след среща между министъра на енергетиката Теменужка Петкова, изпълнителния директор на "Български енергиен холдинг" (БЕХ) Жаклен Коен с представители на синдикалните и работодателските организации в петък, която продължи повече от четири часа. Петкова заяви, че не става въпрос за съкращаване на персонал и заплати, а само на външни разходи, които по данни на БЕХ са 257 млн. лв. Свиването на тези разходи беше обявено преди седмица като една от мерките, които правителството ще предприеме, за намирането на резерви в системата, които да позволят цената на електроенергията да поскъпне с по-малко от предвиденото за по-голям кръг предприятия. Това трябва да даде на енергийния регулатор и нужното основание да отложи решението за цената с месец.

18
Юли '15

Минералните ресурси са ограничена, невъзстановима и неповторима природна даденост, изискваща разумно усвояване. Представляват минерални натрупвания в земните недра или на земната повърхност с определена геоложка изученост и икономически интерес. Те осигуряват с гориво и минерални суровини нуждите на енергетиката, черната и цветна металургия, химическата индустрия, строителството, машиностроенето, електрониката, бита, селското стопанство и много други области.   В практиката на минното производство от земните недра се извличат около 200 вида полезни изкопаеми. Република България разполага със 125 вида проучени полезни изкопаеми: енергийни суровини, руди на черни, цветни и благородни метали, индустриални минерали и декоративни скали. Геоложките особености на находищата в България предопределят сложни процеси на рудообразуване, довели до подчертано сложния минерален и химичен състав, а суровините добивани от тях, като правило са комплексни. 

16
Юли '15

Три компании в България повишиха значително енергийната си ефективност през последните няколко години като част от програмите си за модернизация. Това казаха от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която съфинансира проектите на "Дънди прешъс металс Челопеч", "София мед" и КЦМ. Всъщност енергийната и ресурсната ефективност присъства във всички проекти, които банката кредитира, дори и това да не е основният им фокус. Според директора на ЕБВР за България Даниел Берг инвестициите в енергийна ефективност не означават просто да си зелен, а и да си по-конкурентен на световните пазари. Енергийната ефективност е печеливш бизнес, а в същото време е добра и за околната среда, добави Йоанис Папайоану от отдела за енергийна ефективност и изменения на климата в ЕБВР. Всъщност в индустрията повечето проекти водят до подобряване на енергийната ефективност, тъй като модернизацията цели икономия на производствени разходи, а те до голяма степен са енергийни.

15
Юли '15

Депутатите одобриха промените в Закона за енергетиката. „За” гласуваха 107 депутати, 33 бяха против, а 10 се въздържаха. С така приетите промени се създава Фонд „Сигурност на електроенергийната система”. Той ще управлява средствата, постъпващи за целите на компенсиране недостига на средства за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му с решение на комисията. Компенсирането на недостига на обществения доставчик за покриване на разходите със средства от фонда ще се извършва ежемесечно. В същото време производителите на електрическа енергия ще правят вноски към Фонда в размер на 5 на сто от ежемесечните си приходи от продадената електрическа енергия без ДДС.

09
Юли '15

Нашата оценка за злоупотребите и ощетяването на държавния бюджет от американските централи са в размер на около 2,7 млрд. лева. Това каза съпредседателят на парламентарната група на Патриотичния фронт Валери Симеонов в интервю за „Фокус”.  „В началото мислехме, че са милиард и 200”, обясни Симеонов и коментира, че в последствие сумите са се оказали доста по високи по изчисленията и формулите, които са приложили. „Това са изчисления по методика, прилагана и в други европейски държави и е съгласувана”, уточни председателя на Патриотичния фронт. „Нито ДКЕВР на времето, нито Министерство на енергетиката, нито НЕК са си направили труда да направят каквито и да е проверки. В резултат на този брутален грабеж, сме стигнали до това състояние”, подчерта Симеонов.