Енергия

15
Сеп '13

Министерството на икономиката и енергетиката работи активно върху контрола на концесиите у нас, до момента почти не е упражняван такъв, цари безхаберие за природните богатства

30
Авг '13

Компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите

07
Юли '13

Европейската комисия образува официално производство, за да разследва дали „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) и дъщерните му дружества „Булгаргаз“ (за доставка на газ) и „Булгартрансгаз“ (за газова инфраструктура) пречат на свои конкуренти да получат достъп до важни газови инфраструктури в България, което е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Образуването на производство не засяга изхода от разследването. Комисията е обезпокоена от това, че историческият оператор в българската енергетика БЕХ и неговите дъщерни дружества вероятно злоупотребяват с господстващото си положение на пазарите на природен газ в България, което представлява нарушение на член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

По-конкретно, тя е обезпокоена от това, че има вероятност тези дружества да пречат на потенциални конкуренти да получат достъп до българската мрежа за пренос на газ и до съоръженията за съхранение на газ, като изрично или негласно отказват достъп на трети страни или го забавят. Освен това, тези дружества могат да пречат на конкурентите да получат достъп до главния газопровод за внос, като запазват капацитет, който редовно остава неизползван, без да го пускат на пазара. Без достъп до тази инфраструктура, която е от основно значение, нито едно дружество не може да се конкурира с „Булгаргаз“ на българските пазари за доставки на газ.

Подобни практики, ако бъдат доказани, ограничават конкуренцията и могат да доведат до по-беден избор и до по-лоши условия за доставки на газ, което в крайна сметка ощетява потребителите в ЕС.

Няма законоустановен срок за приключване на разследванията за антиконкурентно поведение. Продължителността на разследванията в областта на антитръстовата политика зависи от редица фактори, като сложността на случая, степента, до която засегнатото предприятие съдейства на Комисията, и упражняването на правото на защита.

09
Май '13

България е втората държава от проекта „Набуко” след Унгария, която успешно приключва процеса по получаване на решение.

НАБУКО Газ Пайплайн Интернешънъл ГмбХ оповести на 08.05.2013г., че процесът по издаване на решение във връзка с Доклада за оценка въздействието върху околната среда за българския участък от трасето на газопровод „Набуко” е приключил. България е втората държава от проекта „Набуко” след Унгария, която успешно приключва процеса по получаване на решение.

09
Май '13

Целта на новото съоръжение ще е да доставя газ от находището "Шах Дениз-2" в Каспийско море. Газопроводът ще конкурира проекта "Набуко", в който участва и България. Страната ни обаче ще бъде заобиколена от газопровода Trans Adriatic Pipeline (TAP), за чието изграждане се очаква подписването на споразумение между правителствата на Гърция, Италия и Албания. Целта на новото съоръжение ще е да доставя газ от находището "Шах Дениз-2" в Каспийско море, пише гръцкият информационен портал Katimerini. Акционерите на находището "Шах Дениз-2" трябва да изберат един от двата тръбопровода, по който да доставят газ за Европейския съюз (ЕС).