Енергия

12
Фев '14

Въпреки активните граждански действия и масови протести в редица европейски столици, Европейският парламент (ЕП) прие доклада озаглавен „Пътна карта на ЕС за борба с хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност“ с близо 2/3 от гласовете (394 „за“ на 176 „против“ и 72 „въздържал се“

12
Фев '14

По-малко от месец е времето, което ни дели от началото на изложението и форума „Енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни градове”, които ще се проведат от 5-ти до 7-ми март в София. Въпреки, че енергетиката у нас се намира в силно динамичен етап, изявата ще демонстрира възможностите на новите технологии за усвояване на енергията от слънцето, отпадъците, вятъра, водата и земята. Тя ще подчертае жизненоважната роля на иновациите за намаляване на енергийната консумация и на различните ресурси. Паралелният форум се ще открие от Райнер Хинрихс - Ралвс от Европейската федерация за възобновяема енергия (EREF), който ще направи обзор на състоянието на ВЕИ сектора. Той ще проследи стъпките за създаване на инвестиционна сигурност и стабилност за периода след 2020. Делегатите ще се запознаят с новия поглед върху централизираното отопление и охлаждане, когенерация, екологично-ефективни подстанции, използване на ВЕИ в топлофикациите. Сесията се организира от престижната асоциация Euroheat & Power с гост-лектори експерти от университетите в Аалборг и Халмщад, Thermaflex, Danfoss, Turboden, EbiossEnergy и др.

06
Ное '13

Общият енергиен пазар на ЕС е изключително важен за гарантирането на енергия на поносими цени и за борбата с климатичните промени. В някои много специфични случаи може да е необходима държавна намеса за постигането на конкретни цели, но тя трябва да бъде балансирана и да взема предвид разходите и потенциалното влияние върху функционирането на свободния пазар. Ако публичната намеса не е внимателно обмислена, тя може да наруши функционирането на пазара и да доведе до по-високи цени както за домакинствата, така и за бизнеса. Именно затова, целта на тази Комуникация е да даде на държавите-членки на ЕС нужната информация, насоки и примери за добри практики, които да послужат за основа на съответните национални схеми.

 

Мерки за подкрепа на възобновяемата енергия

 

Възобновяемата енергия – както вятърна, така и слънчева, дълго време беше развиваща се технология, която имаше нужда от държавна подкрепа за развитието си. Технологичния прогрес, увеличената продукция на соларни панели и съответно намаляващите им цени накараха много държави-членки да започнат реформиране на своите схеми за подпомагане на възобновяемата енергия.

 

Държавите, планиращи подобни реформи, могат да вземат пример от следните най-добри практики:

 

  • Финансовата подкрепа трябва да е ограничена до ниво, гарантиращо конкурентоспособността на възобновяемата енергия

 

  • Схемите за подкрепа трябва да бъдат гъвкави и да реагират на спадащите производствени разходи. Продукцията от вече утвърдените технологии трябва постепенно да бъде обвързана с цените на свободния пазар, а в бъдеще цялата подкрепа трябва да бъде оттеглена.

 

  • Правителствата трябва да избягват необявени или влизащи в сила със задна дата промени в схемите. Трябва да се вземат предвид разбираемите очаквания на инвеститорите за възвръщаемост от направените вложения.

 

  • Държавите-членки трябва да планират своите енергийни стратегии така, че да гарантират ниски цени за потребителите – както за потребяваната енергия, така и за дължимите такси.

 

Резервни мощности

 

Понякога слънцето не грее и няма вятър, но нуждата от електричество остава. Увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници засилва предизвикателството. По тази причина вече в няколко държави-членки тече дискусия как да се организират и финансират резервни мощности - например ТЕЦ и газови централи, които лесно могат да бъдат пускани и спирани.

 

Комисията предлага насоки за това как тези резервни мощности да бъдат организирани по-ефективно, възползвайки се от предимствата на европейския енергиен пазар:

 

  • Преди да вземат решение за механизми за допълнителен производствен капацитет, правителствата трябва първо да анализират причините за недостатъчната генерация

 

  • На второ място, трябва да бъдат премахнати всякакви елементи, които пречат на пазара да осигури необходимата енергия. Такива елементи могат да бъдат: регулираните цени, твърде високите субсидии за възобновяема енергия.

 

  • Правителствата също така трябва да създадат условия, гарантиращи, че производителите на електричество от възобновяеми източници реагират на сигналите на пазара. Гъвкавостта на търсенето, например чрез въвеждането на няколко различни тарифи, стимулиращи консумацията на енергия извън най-натоварените часови зони, също трябва да бъде поощрявана.

 

  • При планирането на всяка резервна мощност трябва да се взема предвид не само ситуацията на националния пазар, но и общоевропейската перспектива.

 

Какво следва

 

Публикуваната Комуникация не е юридически обвързващ документ, но изложените в нея принципи ще бъдат използвани при оценките на Европейската комисия относно държавни намеси в енергетиката (например схеми за подкрепа на възобновяемата енергия). Комисията също така ще обсъди възможността за бъдещи законови актове, които да осигурят пълното спазване на тези принципи.

18
Окт '13

Оценките на Американската енергийно-информационна администрация (EIA) залежите на шистов газ са 1,444 млрд. куб. м., което е достатъчно, за да покрие потреблението на страната за 100 години

16
Окт '13

Книгата ще помогне на политиците, които изработват данъчната политика, на данъчните служители, които администрират миннодобвния сектор, на изследователи, както и на всички други заинтересовани от темата практици