Китай е лидер в производство на поне 38 метали и минерали. От алуминий до цинк, в Китай се произвежда всички, което да подпомогне икономиката на страната. Второ и трето място са за Южна Африка и Русия, лидери по с 6 от разглежданите природни богатства, докато САЩ заема четвъртата позиция с 4.Вижте и лидерите сред едни от най-важните природни ресурси по данни от 2010 г.

 

Стомана: 1. Китай: 626 млн. тона 2. Япония: 110 млн. тона 3. САЩ: 80 млн. тона

Алуминий: 1. Китай: 16.2 млн. тона 2. Русия: 3.9 млн. тона  3. Канада: 2.9 млн. тона

Хром: 1. Южна Африка: 10.8 млн. тона  2. Казахстан: 8.6 млн. тона  3. Индия: 4.2 млн. тона

Въглища: 1. Китай: 3.24 млрд. тона  2. САЩ: 969 млн. тона  3. Индия: 534 млн. тона

Мед: 1. Чили: 5.4 млн. тона  2. Перу: 1.2 млн. тона  3. Китай: 1.19 млн. тона

Диаманти: 1. Русия: 34.8 млн. карата  2. Ботсвана: 27.5 млн. карата  3. ДР Конго: 20.2 млн. карата

Злато: 1. Китай: 340 880 кг  2. Австралия: 260 000 кг  3. САЩ: 228 000 кг

Каолин: 1. САЩ: 5.7 млн. тона  2. Китай: 3 млн. тона  3. Бразилия: 2.4 млн. тона

Олово: 1. Китай: 1.8 млн. тона  2. Австралия: 712 хил. тона  3. САЩ: 369 хил. тона

Платина: 1. Южна Африка: 287 хил. тона  2. Русия: 144 хил. тона  3. Зимбабве: 17 хил. тона

Сол: 1. Китай: 62.7 млн. тона  2. САЩ: 45 млн. тона