Фирмите от бранша плащат цената за това, че преминаха през ралито с цената на златото без предпазни каски

Компаниите за добив на злато имат характерна черта, която е рядкост в света на суровините: те не се предпазват от спада на цените на метала, който продават. Вследствие на финансовата криза цената на златото скочи до рекордни стойности, това се отрази съвсем слабо на печалбите на минните компании, пише в свой анализ WallStreetJournal. Причината за това е, че компаниите определят твърдо цените на по-голямата част от продукцията си чрез продажбата им чрез форуърдни договори. Тази практика, която се използва широко от компаниите за добив на мед, нефт и други суровини, следва да служи за по-сигурна преценка на паричния поток.

Спадът в цената на златото е добра новина за Индия Каква е истинската причина за срива на златото? Когато златото ставаше все по-скъпо през 2008 и 2009 г., инвеститорите принудиха членовете на бордовете на минните компании да развалят своите хеджиращи сделки, за да се възползват компаниите по-силно от повишаването на цените.