Американски, китайски и италиански геолози разкриха тайната на трайността на древноримския бетон, който крепи безотказно в продължение на две хиляди години много съоръжения от тази епоха.

 

Този строителен материал, използван от Древния Рим, притежавал много високи качества, благодарение на морската вода, вулканичния прах и на  гасената вар, която е способствала за увеличаване на минерализацията. Всичко това е водело до уникалната издръжливост на бетона. Специалистите достигнало до този извод, след като изследвали с рентгенови уреди фрагмент от бетонна плоча от древноримско пристанище в град Орбетело. Учените установили, че във вътрешността на материала се били формирали минерали, предизвикани от приливната ерозия. Това идва да покаже, че въздействието на морската вода върху бетона е продължило дори и след завършването на строителството. Съчетаването на вулканичната пепел с водата и варта води до реакция, подобна на тази, протичаща при формирането на вулканичните туфи.

При съвременния бетон неговата минерализация не се увеличава при смесването с морска вода. Използваният в наше време строителен материал обикновено губи свойствата си след няколко десетилетия.