ВМЗ-Сопот е в стабилно икономическо състояние и с много добра перспектива за развитие.

Това каза министърът на икономиката Емил Караниколов в отговор на питане на народен представител за финансовото състояние на "ВМЗ" АД - гр. Сопот и обезпечеността с договори за реализация на произвежданата в дружеството специална продукция. Министърът посочи, че за 2017 г. са отчетени общо приходи за над 535 млн. лв. и нетна печалба от 150 млн. лв. Добрите резултати от последните няколко години дадоха възможност за покриване на старите просрочени задължения, допълни той. Според него за 2017 г. отчетените задължения са само с текущ характер и намаляват спрямо предходната година с 36,65 процента. Дружеството не работи с привлечен капитал, отбеляза Караниколов. Той посочи, че за 2017 г. се отчита нарастване на средната численост на персонала с 945 души.

През първото тримесечие на тази година са реализирани приходи от продажба в размер на 31 млн. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита намаление от 66 процента. Въпреки това дружеството отчита печалба от 1 232 000 лв. и обслужва своите задължения, като техният общ размер е намалял с 6,24 процента за тази година. Той посочи, че дружеството изпълнява дългосрочни договори и подготвя мощности за производство за изделия от НАТО-вски стандарт, където са инвестирани средствата, получени миналата година.Караниколов каза, че е бил в предприятието и добави, че са подписани колективните трудови договори. Работим активно за осигуряване на допълнителни договори, които ще обезпечат дружеството. По думите му има и резервни варианти за обезпечаване на дейността. До средата на юли първите големи договори ще тръгнат. Той е на мнение, че трябва да има специален закон и ясни критерии за избиране на бордове и изпълнителни директори на държавните дружества.