Металургията изпревари енергетиката в класацията на стратегическите отрасли в българската икономика.

АЕЦ "Козлодуй", новите енергийни мощности, произвеждат по-малък вътрешен продукт, отколкото металургията на страната. В момента българската икономика върви добре, има стабилна основа и потенциал за развитие. Конкурентоспособността на металургията и стабилизирането на редица други отрасли дава възможност да поддържаме 3,5 процента годишен ръст на брутния вътрешен продукт на страната. Подобен икономически ръст е възможен през 2020 г. и 2021 г., ако условията се запазят.

По тон стоманена продукция на глава от населението сме под средното равнище за Европа. Разликата от 200 кг/човек у нас до 1200 кг/човек в Южна Корея идва от мащабните проекти. Всеки инфраструктурен проект е добре дошъл и е изключително важен за металургията. При евентуално строителство на АЕЦ "Белене" потреблението на стоманени продукти на глава от населението у нас ще порасне двойно. Други важни обекти за металургичните предприятия са Кресненското дефиле, тунелът под Шипка, магистралата Бургас - Варна, метрото в София. В тунели, мостове, магистрали, железопътни проекти се влага много метал - от бетонното желязо до конструктивни стомани. 

Голям късмет е развитието на медодобивната промишленост в страната ни и увеличаването на капацитета за производство на катодна мед. Който има такова производство, има сериозно бъдеще в своята индустрия и икономика. Сега САЩ налагат 10 процента мито върху другия стратегически метал в света - алуминия, у нас се прави инвестиция, надхвърляща 40 млн. евро. Тя е за валцово производство на алуминий - изключително тежка и сложна технология за продукти с висока принадена стойност. В момента стоманата иска конкретно и специално внимание, както правят всички страни по света. Търговската война на Тръмп срещу стоманата не е случайна. ЕС реагира бързо и за кратък период въведе квоти за внос на стомана, което е прецедент.

В България при недостатъчна сертификация и контрол влизат стоманени продукти от Турция, Молдова, Украйна. Същите не се разпространяват толкова лесно в Европа, защото там има допълнително сито за сертифициране на продукцията и нейното качество. В България поради незатворени все още врати на контрол, сме ориентирани ценово, а при метала един ден това се плаща. Желязото е конструктивен елемент и компромиси с качеството му не бива да се правят. България има най-високата цена на електрическа енергия за индустрията в ЕС, освен Англия. 30-40-процентовата тежест на електрическата енергия в готовата продукция е осезателна спирачка за развитие на металургичния сектор. 

Като сериозен, но не нерешим и не дотолкова непреодолим е кадровия проблем. Сега се върви към улесняване на процедурите за внос на работна ръка. Радостно е, че се дават повече пари за образование и наука, защото изключително важно е да имаме квалифицирани и добре обучени кадри. Индустрията ни е извървяла дълъг път, за да стане привлекателна, предлагайки сигурност, перспективи и добро заплащане. Постепенно нещата си идват на мястото и полека-лека българи от чужбина ще започнат да се прибират.