Наричат ги 3T&G: калай, тантал, тунгстен и злато. Най-много се използват в мобилните телефони, както и в други продукти на високите технологии.

Но тези четири минерала имат и тъмна страна. В няколко региона на света конфликти между въоръжени групировки за незаконната им търговия са сред основните причини за несигурността, бедността и нарушаването на човешките права. За Европейския парламент е настъпил моментът за действие. Европейският парламент има законодателна и много важна цел, да скъса връзката между търговията с минерали, които са много важни за нашите индустрии, с финансирането на конфликти и унижението на човешки същества. Абсолютно необходимо е да въведем регламенти, които ще гарантират, че продуктите, които консумираме, не са причина за конфликти в тези страни на произход.

През 2014 г. доброволна система за надлежна проверка беше предложена от Комисията, насърчаваща големите европейски производители да избягват конфликтни минерали. Какво се случи оттогава насам? Първоначалното предложение на Европейската комисия беше леко умерено, ето защо трябваше да излезем с това предложение. Постигнатото беше по отношение на водещите компании в началото на веригата да има задължително надлежна проверка. Това се отнася за добиващи и преработващи компании, но и за вносителите на минерали и метали. Трябва да насочим внимание към фирмите в началото, защото след тях произходът на минералите не може да бъде проследен. Целта ни е да се гарантира, че цялата верига е чиста, да се създаде ефект на вълната надолу по веригата към компаниите до самия й край. Това са компаниите, които най-вече ни продават телефони, таблети и т.н. Може ли да успее стратегията? Какви са ефектите по места? 

За да получим отговор, посетихме компания, която е решила да приложи насоките за надлежна проверка преди няколко години. Феърфоун започна като кампания около конфликтните минерали и ние решихме да създадем свой продукт, за да решим проблема, който видяхме да съществува в сектора. Във време, в което производителите просто бойкотират региони в конфликти, компанията избра радикално различен подход. В тези региони хората са много зависими от доходите от мините, това е основна част от поминъка им, затова искахме да добиваме минерали от тези райони и да направим стъпката да докажем, че е възможно да извличаме по много по-отговорен начин. Отне години да създадем сертифицирани вериги на доставка. Обвързваме се с производителите на компоненти, за да разберем точната верига на доставки на даден материал и по този начин е възможно да проследим до пречистващите рудата. На място конкретни и устойчиви резултати постепенно се появиха. Виждаме, че много от участниците в конфликта излязоха от всякакви видове минна дейност, което всъщност позволява на общностите отново да получават приличен доход. Друг много важен въпрос засяга критериите, по които индустрията ще трябва да работи. Работихме съобразно материалите, издадени от ОИСР, които казват, че това са въпросите, които трябва да задавате, ако сте производители или потребител на 3T&G.

Има и други въпроси, които индустрията повдига, спрямо които се смята, че са направени значителни усилия. Индустрията вече правеше програми за надлежна проверка на доброволна основа. Как точно ще бъдат признавани схемите? Ако има съвместимост с ОИСР, ако отговарят на целта, Европейската комисия ще признае схемите. Мнозинството от преработващите рудата са установени в Азия и не са задължени да спазват тези правила. Ако искат да имат право да доставят на европейския пазар, ще трябва да бъдат сертифицирани. Не означава, че ще решим всички проблеми в Африка с тези регламенти, но при всички случаи ще помогнем да се спре финансирането на въоръжени групи, които похищават, убиват и експлоатират хора, а смятам, че Европа ще спечели от правене на качествен бизнес.