Минерали и метали

23
Апр '16

(35 непрочетени) - АБВ поща

Китай, който е най-големият потребител на злато и производител на златни изделия в света, предприе голяма стъпка към това да се превърне в лидер, определящ цената на благородния метал в глобален мащаб, съобщава Market Watch. Борсата в Шанхай – Shanghai Gold Exchange, обяви, че пуска фиксинг за златото , деноминиран в юани.

21
Апр '16

 

Тя се разпростира върху над 300 000 квадратни фута (27 870,91 квадратни метра) под Ситито - финансовият район в сърцето на британската столица. Там, под паважа има лабиринт от осем златни трезора на Bank of England и всеки от тях е препълнен от златни кюлчета на стойност общо около 141 милиарда британски лири (200 милиарда долара). Кюлчетата са подредени в редове на сини номерирани рафтове. Всяко кюлче тежи точно 400 тройунции (около 12 килограма) и в момента стойността на всяко е около 300 000 британски лири (500 000 долара) или близо половината от средната цена на къща във Великобритания.

09
Апр '16

Комисията предлага мерки на политиката, помагащи на европейската стоманодобивна промишленост да преодолее сериозните предизвикателства, дължащи се до голяма степен на световния свръхкапацитет.  Европейската комисия представи съобщение, в което посочва как европейският стоманодобив може да преодолее краткосрочните и дългосрочните предизвикателства с помощта на държавите членки и институциите на ЕС.

31
Мар '16

Фирмите, добиващи метали и природен газ и петрол у нас, са платили най-много концесионни такси в бюджета през 2013 г., сочи доклад на министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Общият размер на приходите от отдаването на държавна собственост на частно управление през 2013 г. е 87.6 млн. лв., което е с почти сто милиона лева по-малко спрямо предходната година.

13
Мар '16

Четвърто правителство поред позволява колониалното ограбване на златното находище в Челопеч. Те дават на концесия златните залежи на България със смешно ниска концесионна такса от годишния добив на злато, мед и сребро. Всъщност списъкът от добиваните минерали е значително по-голям, като някой от тях попадат направо групата на редките метали. Те обаче въобще не са споменати в концесията. Тях фирмата ги добива и изнася без да плаща и цент на държавата. Сред редките минерали са селен, телур, галий, антимон, бисмут, никел, кадмий, талий, индий, паладий, платина и други. Точно заради тях концесионната такса трябва да скочи значително. На този етап това не може да стане, тъй като те не са описани въобще като възможни за добиване, когато държавата е възлагала добива, пише в сосновините.бг.