Минерали и метали

21
Фев '16

Нова медна мина се очаква да започне да работи в България до няколко години. Става дума за разработването на находище "Прохорово" в югоизточната част на страната в района на Нова Загора, за което тази седмица предстои да се проведат обществени обсъждания. Инвестицията се оценява на над 150 млн. лв., пише "Капитал". Проектът е любопитен по две причини. Първо, това ще е едно от малкото нови разработени находища в минната индустрия след промените. Освен това с него в рудодобива ще влезе нов, но добре познат участник – Христо Ковачки, който оперира повечето частни въглищни мини в страната. Чрез "Минна компания" той практически държи половината от акциите в инвеститора "Прохорово майнинг". Любопитен е и партньорът му - Атанас Тилев, който през последните години държи дял в "Еврохолд". От "Прохорово майнинг" заявяват, че смятат сами да разработват проекта и нямат намерение да го продават на друг инвеститор.

11
Ное '15

Геотехмин ООД получи златна, а Геострой АД – сребърна награда, в годишната класация "Топ 50+" на Камарата на строителите в България. Златната награда на Геотехмин ООД е за строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда в раздел „големи строители“. Дружеството получава приз в същата класация за седми път. Наградата беше връчена от министъра на околната среда г-жа Ивелина Василева на Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД, по време на традиционния бал в Деня на строителя  в София.

05
Ное '15

Добивната индустрия има съществен принос за развитието на икономиката на България. И пряко - чрез генерираната добавена стойност при самия добив на подземни богатства, и косвено - чрез осигуряването на ресурси за задоволяване на вътрешното и външното търсене на суровини в други сектори. Цялото материално производство формира около 1/4 от брутната добавена стойност в националното стопанство по официални данни. Голяма част от нематериалното производство също е насочено към материалните сектори. Индустрията има по-голям дял в икономиката от търговията, финансовия сектор и селското стопанство.Суровинната и минната индустрия играят значителна роля в развитието на някои отрасли в българската икономика.

05
Ное '15

Минералите функционират като компоненти на ензимите в тялото и са необходими за правилната структура на костите и кръвта, както и за поддържането на нормалната клетъчна функция. Минералите, които имат хранителна стойност, са класифицирани в две категории: основни и второстепенни. Какво определя дали един минерал е основен или второстепенен – неговото количество или необходимостта от него? Ако тялото се нуждае от определен минерал в количество, по-голямо от 100 мг на ден, то той се счита за основен минерал. Основните минерали са калций, фосфор, калий, натрий, хлорид (съединения на хлора), магнезий и сяра. Второстепенните, или т. нар. микроелементи, са бор, хром, мед, йод, желязо, манган, молибден, селен, сяра, ванадий и цинк. Друга категория минерали, свързани с човешкото здраве, е категорията на тежките метали. В тази категория влизат минерали, които са токсични за организма – като олово, живак, алуминий, кадмий и никел.

01
Ное '15

Историята на ГЕОТЕХМИН започва в края на 1990 г. с основаването на фирма за проектиране и консултации в областта на миннодобивната промишленост. През годините дружеството се разраства и започва да развива дейности в нови бизнес направления. ГЕОТЕХМИН заема лидерска позиция в промишленото строителство, инфраструктурата и минната индустрия. Дружествата от групата имат богат и специализиран опит и експертиза и в сферата на проучването, добива и първичната преработка на полезни изкопаеми. Групата развива успешна дейност по открит добив в мина „Елаците“ и  обогатяване на медно-порфирни златосъдържащи руди. Компаниите работят в областта на търговията, енергия и околна среда, в това число енергийна търговия и в услугите управление на недвижими имоти и инвестиционни проекти, фасилити мениджмънт, охранителни дейности и обучение.