Един от топлинните счетоводители започва проверки на сградите в София за ползването от клиентите му на отопление и топла вода, съобщиха от "Техем". Проверките ще са от 16 януари до 28 февруари. Те ще се правят след 17.00 часа. До пет дни преди посещението представител на компанията ще поставя обявление на входа на сградата и ще уведомява домоуправителя, че осигуряването на достъп е задължително.

 

Тези проверки са рeгламентирани в Наредбата за топлоснабдяване и са задължителни, в това число и за клиентите, монтирали уреди с дистанционен отчет. Ще се проверяват отоплителните тела, целостта на пломбите и защитните стикери, монтирани по радиаторите. Също така и уредите, в това число и тези с дистанционен отчет. Особено внимание ще се обръща на водомерите, голяма част от които са стари, с изтекла метрологична  проверка и не работят изправно.  Целта на посещенията е и да се провери ползването в имоти, където е заявено нулево потребление на отопление.

При невъзможност да се осигури достъп в обявеното време на проверката, клиентите на компанията ще имат възможност да заявят допълнително посещение в имота си до 28 февруари.