Количеството на парникови газове, които блокират топлината в атмосферата, са достигнали нов рекорд, съобщи в Женева  Световната метеорологична организация /СМО/.

 

В доклада на агенцията на ООН се казва, че не се наблюдава обрат  в тенденцията на глобалното затопляне. Средните концентрации на въглероден двуокис са се повишили до 405,5 частици на милион през 2017 година. За сравнение те са били 403,3 на милион през 2016 година.

Друг индустриален парников газ също бележи увеличение, въпреки приетия международен мораториум върху него. Става дума за  фреона, използван в хладилните системи, известен също като  хлорофлуоровъглерод. Най-вероятното обяснение за този ръст се дължи на изпускането му в атмосферата от страни в Източа Азия.

Без драстични съкращения на емисиите на въглероден двуокис и на другите парникови газове климатичните промени ще продължат да носят деструктивен характер с непоправими щети върху живота на Земята. Прозорецът за възможни противодействия на този процес почти е затворен, предупреди генералният секретар на Световната метеорологична организация Петери Талас.