Европейска партия "Волт" настоява в България да бъде въведена забрана на дизеловите автомобили от 2030 г.

Това каза Калоян Трулев, член на политическия съвет на формацията. Те предлагат промени в Наказателния кодекс, които да криминализират горенето на битови отпадъци на открито и закрито. Освен това предлагат промени в общинските наредби, чрез които да се налага незабавно прекратяване на наемните договори с наематели на общински жилища, които горят битови отпадъци в имота.

"Волт" имат десет мерки за решаване на проблема, сред които е и включването в Закона за чистотата на атмосферния въздух като твърди горива и на дървата, брикетите от дърва, пелетите и пелетите от биомаса и за тях да бъдат въведени норми за съдържание на сяра, пепел и влага, както за останалите твърдите горива за битово отопление. Настимир Ананиев/бивш парламентарист/, председател на партията посочи, че трябва да се въведе правилото енергийните ваучери, които се дават на социално слаби граждани да се дават за ток, а не за дърва и въглища. Според "Волт" сумата за тези ваучери трябва да бъде повишена.

Десислава Малинова, член на политическия съвет на партията посочи, че трябва да се въведе плътна официална мрежа от датчици за публичен мониторинг в големите градове.