В Европарламента търсят компромисно решение за намаляване на ограниченията за емисиите въглероден диоксид, които ще се отразяват негативно на автомобилната индустрия.

Високите цели за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, които си поставя ЕС, срещат сериозна съпротива от някои страни с мощно лоби в автомобилната индустрия като например Германия, е заявил източник от Ирландското председателство на съюза, съобщи EurActiv.

“Много европейски страни имат автомобилни заводи и съоръжения, автомобилната индустрия се радва на внимание, а предложенията на германски докладчици в Европейския парламент може да окажат влияние върху промяната на целите, посочени от Европейската комисия (EК) относно намаляването на въглеродните емисии, според източника, пожелал анонимност.

Леките коли са причина за около 12% от въглеродните емисии в ЕС и за разлика от емисиите в други сектори, в автомобилния те растаат. В края на миналата година ЕК обяви плановете за индустрията, според които към 2020 г. трябва да бъде постигнато съдържание на CO2 от 95гр/км за леките коли, а до края на 2014 г. да бъдат определени нови цели за 2025г.и 2030 г. Предложението дава тласък на иновациите чрез рационализиране на научните изследвания и нови технологии в рамките на евроинициативата за зелени превозни средства и бе прието добре. В момента то се проучва от Европейския парламент, който реши законодателството в тази област да се наблюдава от комисията по околна среда.

През януари комисията обаче излезе с проектодоклад, който призовава за смекчаване на мерките, които ще се отразяват негативно на автомобилната индустрия. В документа евродепутатът от Германската Християндемократическа партия Томас Улмер и двамата докладчици, твърдят, че мерките, предвидени от ЕК, ще позволят по-високи емисии вредни газове, изспускани от по-тежките автомобили. Докладчиците предлагат реалистична система от стимули, основана на използването на екологосъобразни решения, които ще доведат до по-малко замърсяване на околната среда. Стимулите за бизнеса включват т.нар. супер кредити за производство и продажби на нисковъглеродни коли, например електромобили. Според авторите на доклада те произвеждат въглероден диоксид по-малко от 50гр/км, колкото3,5 леки коли през 2012 г. и 2013 г., 2,5 - през 2014 г., 1,5 - през 2015 г. и 1 – след 2016 г. Докладът предлага намаляване на тези параметри – емисии, еквивалентно до количеството на изпускания въглероден диоксид от 2,5 леки коли от 2014-2017 г. и на 2 коли за периода 2018-2020 г.

Според екологичното движение „Грийнипийс” ако се реализират, препоръките в доклада биха довели до увеличаването на емисиите от 95гр/км до 108гр/kм. Екоактивистите твърдят, че това е начин да се позволи на автомобилната индустрия да продължи да произвежда  по-старому и с цената на малък на брой екоколи, но от гледната точка на автомобилния бранш това решение би било спасение от фалити и съкращения на работни места. Обсъжданията на предложенията на ЕК продължават.