Правителството предлага на Народното събрание да приеме променив Закона за гражданското въздухоплаване, с които Авиоотряд "28"ще премине от Министерския съвет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Това съобщи пресслужбата на кабинета. Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ръководи и контролира гражданското въздухоплаване и гражданските въздухоплавателни средства и съоръжения на територията на България. Натрупаният през годините опит от експертите в системата на министерството /основно Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"/ предполага специфичен подход към проблемите на Авиоотряд "28" и при администрирането на неговата дейност.

 

МТИТС продължава да има правата и задълженията на лизингополучател по договора за доставка на правителствения самолет. Едновременно с това, оператор на въздухоплавателното средство е Авиоотряд "28", което е свързано с възможни проблеми по упражняването на правата и изпълнението на задълженията по договора за лизинг. Когато Авиоотряд "28" е към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, страната по договора за лизинг - МТИТС, ще може много по-добре да следи как се упражняват те. От МТИТС се подписват и застраховките на самолета.

Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане в интернет-страницата на МТИТС.