Търсенето на бензин А98 в Белгия се е удвоило в последните месеци, след въвеждането на новия бензин А95Е10 с 10-процентно съдържание на биоетанол. Въпреки твърденията на властите, че бензинът А95Е10 ще намали замърсяването на околната среда, без да се отрази на консумацията на двигателите, сведенията на потребителите са в точно обратната посока.

Според представители на федерацията на асоциациите за защита на природата и околната среда, с новия бензин двигателите имат повишен разход от 1-2 процента, а общата замърсеност с въглероден двуокис се увеличава с 10-20 на сто. Белгийските шофьори отбелязват, че докато в съседна Франция на бензиностанциите се предлагат едновременно бензини А95 и А95Е10, в Белгия този избор не съществува. Затова мнозина са предпочели да преминат на А98, който е по-скъп и не съдържа биодобавки. Цената на А95 в Белгия беше 1,45 евро за литър и се очакваше новият заместител да бъде по-евтин. Вместо това литър А95Е10 струва 1,47 евро. Цената на А98 е 1,53 евро за литър.

Специализирани издания коментират, че въвеждането на новия бензин в Белгия е било пряка последица от лобизъм в националните и европейските институции, тъй като браншът на фламандските земеделски производители е имал силен интерес от този ход. Биоетанолът се произвежда от царевица, ечемик и захарна тръстика.

Медиите отбелязват, че съществува директива в ЕС, която изисква до 2020 г. поне 10 на сто от енергията в транспорта да бъде доставяна от възобновяеми източници. Това изискване е свързано с опазването на природата, но данните от Белгия показват, че едва около 30 на сто от превозните средства в страната се движат с бензин, а основната част продължават да ползват дизел - най-мръсното от масовите горива.