Основните незадължителни препоръки, приети от Европейския парламент/ЕП/, са работата по изготвянето на законодателството в областта на качеството на въздуха и политиките, насочени към източници на замърсяване, да бъдат включени в отговорностите на само един еврокомисар и генерална дирекция на ЕК; законодателството на ЕС за изпитанията на замърсяването в истински условия на движение да бъдат приети бързо, като бъдат взети предвид възможности за откриване на незаконни устройства за промяна на данните; потребителите, пострадали от скандала, да бъдат финансово обезщетени от съответните производители; ЕК да предложи правила за обща система за обезщетения в ЕС.

 

ЕП настоява новите правила за видово одобрение да бъдат приети възможно най-скоро, за да се въведе нова европейска системата за надзор, с ясно определени отговорности. Евродепутатите преразглеждат правилата за одобрение на автомобили в ЕС, за да предотвратят нови скандали, свързани с вредните емисии. ЕП одобри промени в проекта на ЕК за регламент относно одобряването на вида на моторните средства. Очаква се по този начин да бъде подобрен контролът върху работата на центровете за технически прегледи на превозните средства. Проверките на автомобили, които вече са на пътя, трябва да се ускорят, а ЕК следва да получи повече права за надзор, за да установява дали националните власти си вършат работата.

Държавите от ЕС трябва да извършват всяка година изпитания на няколко вида автомобили, които общо са минимум 20 на сто от моторните превозни средства на пазара през предходната година. Производителите на автомобили, които подправят резултатите от изпитанията, трябва да бъдат наказвани с до 30 000 евро за превозно средство, се посочва в текста. Приходите от административните глоби ще служат за подпомагане на надзора на пазара, на потребителите и за защита на околната среда.