Едното от първите неща, с които ще се заемем е преглед на различните видове разрешителни, регистрационни и лицензионни режими, включително обхвата на оценката за въздействие върху околната среда. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов пред депутатите от Парламентарната комисия по околна среда и водите при представянето на основните си приоритети и екипа си.

 

Димов посочи, че от една страна тези режими трябва да бъдат в рамките на изискванията на европейското законодателство, а от друга - трябва да се види дали не са значително по-строги от колкото има необходимост. Той отбеляза, че в работата му ще се стреми да има баланс между два основни стълба - опазването на околната среда и развитието на икономиката, а основната цел е да направят живота на хората по-добър. Никой от тези два стълба не може да има превес над другия, коментира министърът.

Второ направление, в което трябва да се положат усилия според министъра, е въвеждането на електронните услуги, както по отношение на процедурите по разрешителните режими, така и по процедурите за отчетност. От гледна точка на опазване на околната среда ще има три основни приоритета - опазване на чистотата на въздуха, пречистване на водите и третиране на отпадъците. Той отбеляза като важно действие и преминаване от плащане такса смет на база на данъчната оценка към плащане на такса за услугата. Целта е да се стимулира рециклирането и повторната употреба на отпадъците, каза Димов. Той отбеляза, че е започнала вече процедурата по договарянето с кметовете на общини и финансиране от ОПОС за обновяване на плановете за атмосферния въздух.

По отношение на преценката за екологична оценка и оценка за съвместимост със Натура 2000 за плана за управление на Парк "Пирин" министърът каза, че казусът е юридически сложен - на 30 и 31 май предстоят две последователни дела. Всяко активно действие в момента ще затрудни още повече създадената тежка ситуация, така че ще се опрем на съда и каквото реши той това ще бъде изпълнено от МОСВ, каза Димов. Ако съдът каже, че няма необходимост от екологична оценка - няма да се прави, а ако каже, че има нужда - ще я направят.