Замърсяването на въздуха, което има сериозни последствия върху здравето, е в центъра на вниманието на започващата среща в Брюксел, която  Европейската комисия свиква с министрите на околната среда на 9 страни от ЕС - Франция, Германия, Великобритания, Чехия, Испания, Италия, Унгария, Румъния и Словакия.

 

Замърсяването на въздуха до голяма степен е свързано с индустрията, отоплението и транспорта. Ако оставим настрана пиковете на замърсяването, които отчасти се дължат на метеорологичните условия и сезонното увеличаване на някои дейности, хроничното излагане на въздух с лошо качество е тревожно. Един от всеки 9 смъртни случая е свързан с атмосферно замърсяване, сочат данни на Световната здравна организация (СЗО), която отчита напредък в следеното на този феномен, но призовава към "бързи действия". 

Микроскопичните прахови частици във въздуха замърсяват фасадите на сградите в градовете. Различават се прахови частици РМ10 (диаметърът им е под 10 микрона), които са свързани с механични дейности, като строителни работи, и фини прахови частици PM2,5 (диаметърът им е под 2,5 микрона), които са свързани с горене на дърва и дизелови газове, както и със замърсяването на атмосферата от промишлеността. Европейската агенция за околната среда ги смята за най-вредния за човешкото здраве атмосферен замърсител на Стария континент. 90 процента от жителите му са изложени на атмосферни замърсители, които надвишават препоръчвания от СЗО праг.

Най-малките частици, които предизвикват най-голямо безпокойство за здравето, проникват в дихателните пътища, но също в кръвта. Освен рак, излагането на тези частици може да предизвика астма, алергии, респираторни и сърдечносъдови болести. Сред замърсителите са азотният оксид и най-вече азотният диоксид, образуван в  процеса на горене в автомобилни двигатели и електроцентрали. Азотният диоксид е по-вреден за човешкото здраве от азотния оксид. Свързан е с пътния транспорт,  по-специално с дизеловите двигатели. СЗО обяви изгорелите газове от дизелови двигатели за канцерогенни, а тези от бензиновите двигатели - за вероятно канцерогенни.

Азотният диоксид улеснява появата на астма и белодробните увреждания у децата. В Европа и Северна Америка СЗО свързва намаляването на белодробните функции със сегашната му концентрация.  Азотният диоксид е виновен също за формирането на нитратни аерозоли, които съставляват значима част от частиците РМ2,5 и озона в присъствието на ултравиолетови лъчи.

Серният диоксид предизвиква белодробни увреждания. Емисиите на амоняк, свързани със селскостопанска дейност, са най-големи през пролетта, по време на торенето. През горещите периоди, най-вече през лятото, трябва да се държи сметка и за озона, произлязъл от химични реакции под въздействието на слънчева радиация.

Индустрията изхвърля също тежки метали, макар че е постигнат напредък, що се отнася до изхвърлянето на олово и кадмий.