Въздух

30
Сеп '15

 

Възможност за съвместна охрана на въздушното ни пространство със съюзнически държави предвиждат проектопромени в Закона за отбраната и въоръжените сили /ЗОВС/, публикувани от Министерството на отбраната на сайта на ведомството за обществено обсъждане. В чл. 130 от ЗОВС, който регламентира, че охраната на въздушното пространство на България се осъществява от Българската армия, се предлага изменение, според което "охраната на въздушното пространство на Република България се осъществява от Българската армия самостоятелно или съвместно с въоръжени сили на съюзнически държави".

29
Сеп '15

До 5 хиляди лева персонална глоба ще заплащат кметове заради мръсния въздух в управляваната от тях община. Това ще се случва, ако не разработват общинска програма за чистота на въздуха или не прилагат заложените в нея мерки. По подобен начин могат да се санкционират и други отговорни длъжностни лица. Промените са предвидени в Закона за чистота на атмосферния въздух, стана ясно по време на семинар за журналисти с участието на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и на директора на дирекция в МОСВ Иван Ангелов.

20
Юли '15

Рядко се замисляме доколко нашият живот зависи от качествата на въздуха, който дишаме в домовете или офисите. В развитите европейски страни хората прекарват в затворени помещения близо 90% от живота си, но въпреки това проблемът „стаен въздух” не получава нужното внимание. Много се говори и пише за здравословното хранене, но сравнително малко за въздуха, макар че за едно денонощие човек консумира около килограм храна, а вдишва от 10 кг до 30 кг въздух (над 25 хил. литра).
Известно е, че въздухът, който дишаме, оказва огромно влияние върху нашето здраве, самочувствие и работоспособност, но въпреки това недооценяваме средата, в която прекарваме толкова много време. Според проучванията всяка година хиляди европейци умират заради заболявания, причинени от вредните примеси във въздуха в офисите и жилищата.

20
Юли '15

Националната система за мониторинг на околната среда извършва оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ) върху територията на страната, разделена на 6 Района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, утвърдени със Заповед №969/21.12.2013 г. на министъра на околната среда и водите. Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух на МОСВ се състои от 50 стационарни пункта, в т.ч. 9 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ, 30 автоматични измервателни станции (АИС), 7 автоматични ДОАС системи (работещи на оптичен принцип), както и 4 АИС за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в горски екосистеми - КФС “Рожен”, „Юндола”, „Витиня” и „Ст. Оряхово”.

16
Юли '15

Китай ще забрани вноса и използването на въглища с високо съдържание на пепел и сяра от началото на 2015 г. в опит да намали проблема със замърсяването на въздуха, съобщава Reuters. Новите изисквания ще се отразят негативно на австралийските минни компании, които са основни износители за азиатската държава.Решението на властите идва на фона на спада на цените на въглищата до петгодишно дъно. Основен фактор за това са натрупаните излишъци и намалението на потрреблението в Китай, който е най-големият вносител на въглища в света. Този пазар отговаря за около една четвърт от износа на австралийските производители. През 2013 г. Китай е внесъл от Австралия общо 84 млн. тона въглища.
Според новите екологични мерки Пекин въвежда различни изисквания за въглищата, използвани в металургията, местния пазар и вноса. Забраната за добив, внос и продажба засяга въглища с над 40% съдържание на пепел и 3% съдържание на сяра. Има ограничения и за въглища с други химически съставки като живак и арсен. Най-стриктните изисквания се отнасят за големите градове и индустриални центрове по крайбрежието и делтите на големите реки като Яндзъ. Там ще е забранено изгарянето на въглища с над 16% пепел и 1% сяра. Тъй като тези крайбрежни региони са едни от най-големите потребители на въглища в Китай, ограниченията ще блокират значителна част от вноса. Според решението на регулаторите въглищата, които не отговарят на изискванията, няма да могат да бъдат внасяни, продавани или транспортирани на големи разстояния.
"Повечето от залежите на въглища с високо съдържание на пепел в Австралия са разработвани специално за китайския пазар и ще са тежко ударени от новите изисквания. Несигурността в случая идва от това дали китайският пазар ще е готов да плати повече за по-безопасни въглища от Австралия", коментира Роб Кендал, мениджър в Wood Mackenzie.
Сред големите мини в страната, които няма да отговарят на новите изисквания, са Mount Arthur на BHP Billiton, която произвежда 16 млн. тона въглища годишно, мината Mangoola на Glencore, както и Hunter Valley и Bengalla на Rio Tinto. Няма точни данни каква част от производството им е предназначена за Китай и какъв ще е ефектът за компаниите. Glencore, които са най-големият износител на термични въглища в света, заявяват, че правят оценка на предложените ограничения. BHP, които реализират една пета от продажбите си на въглища в Китай, обявиха, че подкрепят усилията за подобряване на екологичните стандарти. "Очакваме да сме способни да отговорим на новите регулации и не очакваме финансов удар по нашия бизнес", заявява директорът на въглищния бизнес на компанията Дийн Дала.
Според новите регулации въглищата, транспортирани на над 600 км от мястото на добив или пристанищата, трябва да имат енергийна стойност от поне 3940 килокалории на килограм и съдържание на пепел и сяра от максимум съответно 20 и 1%. Според експерти от сектора въглищата от Австралия и ЮАР с енергийна стойност от 5500 калории ще са най-засегнати, тъй като средното съдържание на пепел е 23-25%.