На 22 март отбелязваме Световния ден на водата. Тази година ООН избра мотото "Вода и работа". Целта е да се покаже тясната връзка между тези два свята. Милиони момичета по света са принудени да ходят пеш по 6 часа всеки ден, за да осигуряват вода за битови нужди на техните семейства. По този начин те губят достъп до образователната система. В резултат много жени имат ограничени възможности да навлязат на пазара на труда.

 

По отношение на водата в световната икономика, секторът, който използва най-много водни ресурси, е селското стопанство. Там се потребява около 70% от общото количество вода в световен мащаб. 15% се използват в индустриалното производството и 15% за домашна употреба. Освен това водният проблем излиза извън връзката с икономическата активност на населението на света.

Днес, осем от всеки десет души живеят в отдалечени селски райони, които не разполагат с подобрени източници на вода. В тази ситуация са около 663 милиона души по света. Тези цифри могат да се намалят с участието на различни заинтересовани страни. Започва и Седмицата на водата, посветена на 22 март - световен ден на водата. От 16 до 22 март в музея „Земята и хората" могат да се разгледат номинираните фотографии в тазгодишния национален фотоконкурс „Реките в България". Официалното награждаване на победителите ще се състои в празничния 22 март.