В най-близко време ще се разплатим по всички просрочени задължения на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ за изпълнение на проекти по програма ИСПА, каза министърът на околната среда и водите Искра Михайлова

Министърът апелира към представителите на строителните компании за близко сътрудничество и непрекъснат обмен на информация с Министерството на околната среда и водите, за да се избегнат грешките от настоящия програмен период при реализацията на проекти по следващата оперативна програма "Околна среда" (2014-2020 г.). "Даваме си сметка, че качеството на проектите за изграждане на инфраструктура за управление на водите или отпадъците, не е на нужното ниво", каза министър Михайлова. По думите й представителите на строителния бранш са тези, които трябва да кажат къде са пропуските в техническото проектиране. Тя покани на срещи представители на камарата на строителите, като се надява те да подскажат по какъв начин да се подобрят изискванията за техническото качество на проектите. Министърът разчита срещите да дадат отговор на въпроса дали да се върне системата на висшите експертни съвети, които оценяват техническото качество на проектите от определена категория или да се гарантира по друг начин качеството им.

Ръководителят на Оперативна програма "Околна среда" Малина Крумова каза на форума в „Шератон“, че са разработени типови документи, които да са на разположение на общините при организиране на обществените поръчки през следващия програмен период. Документите ще бъдат предоставени за предварително одобрение на отговорните институции, като целта е да се избегнат грешките на общините, които водят до обжалвания и забавяния в изпълнението на проектите.