Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова ще направи утре първата копка по "Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа". Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.Церемонията ще се състои от 10.00 ч. в Кърджали.Проектът се финансира по оперативната програма "Околна среда" и е на стойност 69,9 млн. лева.