Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова връчи призове на отличени общини в националната кампания "Зелена България", финансирана от оперативната програма "Околна среда". Награждаването се състоя в рамките на Деветата годишна среща на българските местни власти в курорта "Албена". Призът за най-прилежна община, бенефициент по оперативната програма, взема община Раковски за коректно подготвена документация за интегриран воден проект на стойност 58.9 милиона лева. Наградата за най-добър екип за управление на проект се дава на община Козлодуй за интегриран проект за водния сектор с инвестиция за 26.7 милиона лева.

 

Същото признание получава и Столичната община за проекта за изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците на стойност близо 136 милиона лева. Долна Митрополия и Плевен получават награда за най-добро партньорство между общините при подготовката на проект за интегриран воден цикъл, който в момента е в Европейската комисия за оценка. Кърджали, Добрич и Севлиево, са отличени като най-активни общини за започнало най-бързо строителство след подписването на договори по проекти. За Кърджали признанието е за дейностите по интегрирания воден цикъл, в който се влага ресурс от 69.9 милиона лева, в Добрич започна изграждането на Регионална система за управление на отпадъците на стойност 38.8 милиона лева, а в Севлиево се реализира проект за рехабилитация и разширение на водопроводната и канализационна мрежа за 18.9 милиона лева.