Над 1 млрд. евро са парите за следващия програмен период на ОП "Околна среда"

В рамките на седемте години от 2007 до 2013 г. на програмния период на ЕС по отношение на управлението на водите сме постигнали скромни резултати. Това обобщение направи министърът на околната среда и водите Искра Михайлова в Националната дискусия "Реформа в управлението на водите" в НДК. Форумът е организиран по повод на новия програмен период на ЕС и въпросите, свързани с управлението на водите и стратегическите документи. Очаква се ефектът от инвестиции за този програмен период на практика да се почувства в края на 2014-а, началото на 2015 г., посочи Михайлова. По думите й заради това разчетите, които се правят за необходимостта от инвестиции за ВиК и за екологичната водна инфраструктура, са динамични. На форума бе отчетена дейността на МОСВ за периода от 2007-ма до 2013 година. "Довършените проекти и инвестициите, които сме завършили във водния сектор, не са толкова много, за съжаление", коментира министър Михайлова. Тя посочи броя на изградените пречиствателни станции за отпадъчни води, които са само 10, а 60 са в строителство. "Съотношението е показателно и то е заради проблемите в изпълнението на оперативната програма, заради многото криволици, през които минахме, и в крайна сметка сме на етап изпълнение на основната част от програмата", каза още министърът. По думите й аналогично е положението на показателите при изграждането и конструирането на канализационна мрежа - 151 км, при очаквани близо 2 хил. км до 2014-2015 г., когато проектите трябва да се завършат. Водопроводната мрежа, която трябва да бъде реконструирана, е 1367 км, а изградената е едва 134 км, посочи още Михайлова. Министърът отбеляза, че освен инвестициите по ОПОС, които са основен инструмент за развитието на ВиК-сектора, има още няколко инструмента. "Това са довършващите се обекти по ИСПА, които имат принос в изпълнението на приоритетите на страната, и от тази година - използването на Националната програма за устойчиво развитие на регионите. В нея около 15 на сто от проектите, предложени от общините, на стойност 78 млн. лева, са предвидени основно за изграждане на водна инфраструктура, информира Михайлова. На дискусията стана ясно, че намерението на МОСВ е да разработи самостоятелна програма в рамките на Националната програма за устойчиво развитие на регионите, която да подкрепи и водния сектор, за да се гарантират постоянни инвестиции не само по линия на европейските структурни фондове, но и чрез националния бюджет. Председателят на Българската асоциация по водите Иван Иванов каза, че за преодоляване на огромното изоставане в реформата на ВиК-сектора е необходимо спешното изработване и приемане на нов закон за ВиК. От името на МОСВ министър Михайлова се ангажира, че ведомството ще работи по изготвянето на този документ. Тя посочи още, че таксата за водоползване от собствени водоизточници за бизнеса действително е висока, но целта й е водният ресурс да бъде използван ефективно. Наредбата за собствените водоизточници да бъде обсъдена съвместно с представители на бизнеса, след което - променена, се ангажира още министър Михайлова. Над 1 млрд. евро са парите за следващия програмен период на ОП "Околна среда", като 70 на сто от тях ще бъдат използвани за водния сектор. Това ще стане обаче, при условие че извършим реформата в този сектор, в противен случай парите ще бъдат изгубени.