Океаните не са замърсени единствено с купища плуващи по повърхността им отпадъци, а и с невидими пластмасови микрочастици, които се съдържат в автомобилни гуми и синтетични облекла и засягат екосистемите и здравето, предупреди Световният съюз за опазване на природата.

 

Тези частици са значима част от "пластмасовата супа", която замърсява океанската вода - те съставляват между 15 и 31 на сто от изхвърляните ежегодно в океаните около 9,5 милиона тона пластмаса.  От Международния съюз за защита на природата установиха, че в редица развити страни замърсяването с въпросните частици е по-голямо от това с пластмасови отпадъци. Ежедневните ни дейности, като пране и шофиране, значително допринасят за замърсяването на океаните, което може да има катастрофални последствия за разнообразието на подводния живот и за човешкото здраве, заяви генералният директор на Световният съюз за опазване на природата г-жа Ингер Андерсен.

Експертът Карл Густав Лундин призна, че изследванията за ефекта от тези миниатюрни частици, които се срещат в хранителната верига и водоизточниците, са малко. Частиците са достатъчно малки, за да проникнат в клетъчни мембрани, и следователно може да се предположи, че ефектът ще е значим, отбеляза Лундин.   От Световният съюз за опазване на природата настояха производителите на автомобилни гуми и облекла да прибягнат до иновации, за да може продуктите им да замърсяват по-малко околната среда.