Ако бъде пречиствана, отпадната вода от домакинствата, промишлеността и селското стопанство, би могла да бъде ценен ресурс, а не скъпо разрешим проблем, сочи доклад на ООН. Днес, когато се отбелязва Световният ден на водата!. 

 

Обработването и рециклирането на отпадната вода не само ще намали замърсяването, но може да помогне за задоволяване на нарастващото търсене на чиста вода и други суровини. Ето някои факти за отпадните води по повод днешния Световен ден на водата:

- Над 80 процента от отпадните води в света не се пречистват и замърсяват реките и езерата.

- Средно страните с ниски доходи преработват около 8 процента от промишлените и домакинските отпадни води. Страните с високи доходи пречистват 70 процента.

- Замърсяването с човешки и животински отпадъци засяга почти всяка трета река в Латинска Америка, Азия и Африка, излагайки милиони хора на риск.

- През 2012 година смъртта на 842 000 души в страните с нисък и среден доход се свързва със заразена вода и недостатъчни санитарно-хигиенни условия.

- В Африка южно от Сахара над 60 процента от градското население живее в гета.

- Нигерийският град Лагос генерира 1,5 милиона кубични метра отпадна вода всеки ден, по-голяма част от която се изхвърля непречистена в лагуната на Лагос.

- Изхвърлянето на непречистена вода в моретата дава до известна степен обяснение за бързото разрастване на безкислородните мъртви зони. Засега е засегнат район, който е горе-долу с размерите на Великобритания, като това се отразява на препитанието, рибарството и хранителните вериги.

- Най-малко 50 страни използват отпадни води за селскостопанско напояване, което засилва опасността болестотворни организми да заразят реколтата.

- Две трети от световното население живее в райони, в които има недостиг на вода най-малко един месец в годината.

- До 2030 година се очаква световното търсене на вода да нарасне с 50 процента.

- Международната космическа станция използва една и съща вода 17 години.

- В Израел пречистената вода е над 40 процента от водата, използвана за напояване.

- Приема се, че над една пета от световните нужди от фосфор могат да бъдат покрити чрез рециклиране на човешка урина и изпражнения.