Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ отпуска 10 млн. лв. за оборудване на 10 лаборатории за осъществяване на мониторинг на качеството на питейните води. Договорът за безвъзмездната финансова помощ по оперативната програма "Околна среда 2014-2020" беше подписан между служебните министри на околната среда и водите Ирина Костова и на здравеопазването д-р Илко Семерджиев.

 

   За мен е удоволствие да положа подписа си под този проект, който е инвестиция в здравето на хората и е в синхрон с европейското и националното законодателство, е казала министър Костова. Надяваме се да бъде реализиран в срок, управляващият орган е насреща за съдействие, е допълнила министърът.

    Новата апаратура ще подобри работата на регионалните здравни инспекции в Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и София, както и на Националния център по радиобиология и радиационна защита в София. С изпълнението на проекта ще се подобрят възможностите на лабораториите от системата на Държавния здравен контрол чрез разширяване на обхвата и повишаване на техническия капацитет за анализиране в пълен обем на задължителните по европейското и националното законодателство показатели, свързани с гарантиране на качеството и безопасността на питейната вода.

    "Изкушавам се като човек от здравната сфера да кажа, че хората сме това, което дишаме, пием и ядем, и чистотата на водата, контролът върху нея и спазването на стандартите е гаранция, че децата ни ще живеят в чиста среда. Това е предпоставка за доброто им физическо развитие", е посочил д-р Илко Семерджиев.