116 951 души живеят в места с нарушено водоснабдяване.

Това показват актуалните данни на ВиК операторите в страната към 30.12.2019 година. На воден режим са жители на 5 града  (83 037 засегнати)  и  99 села  (33 914 засегнати жители). Най-много от тях са в Перник - 73 111, като общо за областта засегнатите от нарушено водоснабдяване са 81 969 души, живеещи в 2 града (Перник и Батановци) и 17 села. Другите населени места на воден режим са в областите Търговище, Шумен,  Сливен Велико Търново, Ловеч,   Монтана,  Бургас, Габрово и  Кюстендил.

Основната причина за нарушеното водоснабдяване е намаленият дебит на водоизточниците. Ето и данните по области:

Бургас: – 2 общини – 2 села, 238 жители. Велико Търново – 3 общини – 1 град (гр. Елена - 27 засегнати жители) и 6 села 3 390 засегнати жители – общо 3 417 засегнати жители. Габрово – 1 община – 9 села, общо 674 засегнати жители. Кюстендил – 1 община – 1 село, общо 140 засегнати жители. Ловеч – 3 общини – 4 села, общо 2 133 засегнати жители. Монтана – 1 община – 2 села, общо 1 369 засегнати жители. Перник – 4 общини – 2 града (гр. Перник – 73 111 засегнати жители и гр. Батановци – 2 058 засегнати жители) и 17 села – 6 800 засегнати жители; общо 81 969 засегнати жители. Сливен – 2 общини – 6 села; общо 6 742 засегнати жители. Търговище – 4 общини – 1 град (гр. Омуртаг – 4 002 засегнати жители) и 45 села – 6 779 засегнати жители; общо 10 781 жители; Шумен – 4 общини – 1 град (гр. Върбица – 3 839 засегнати жители) и 7 села – 5 649 засегнати жители; общо 9 488 засегнати жители.