117 000 души в страната нямат достъп до постоянно течаща вода.

Основната причина за нарушеното водоснабдяване е намаленият дебит на водоизточниците. Това показват актуалните данни на ВиК операторите в страната към 30 декември 2019 г. Според справка на телевизията най-много са засегнатите хора в област Перник – 82 000 жители от 2 града и 17 села в областта. Другите населени места на воден режим са в областите Търговище, Шумен, Сливен, Велико Търново, Ловеч, Монтана, Бургас, Габрово и Кюстендил. 

Експерти твърдят, че сериозен проблем е и малкият процент на рехабилитираната водопреносна мрежа затова загубите на вода у нас са изключително високи. Едва 0,5% от водопроводната мрежа през изминалата година е била ремонтирана и реконструирана, въпреки че 1,25% годишно е трябвало да бъдат ремонтирани. За последните 10 години загубите са над 60% и те не намаляват.

Мрежите с най-големи загуби на вода плащат най-висока цена, защото там активите не се управляват добре, те работят изключително неефективно. В цялата севериоизточна част на България, където са налага водното количество да се изпомпва и то с няколко подема, там те имат много разходи за експлоатация. Тези по-високи разходи влезат в сметките за вода. За да могат да доставят вода на потребителите, дружествата имат много по-високи разходи.

Политиците в България твърде дълго са пренебрегвали ВиК сектора и средствата са били недостатъчни. Последните години започнаха да се взимат мерки, но за да има подобрение, трябва системна работа и много средства, твърдят експерти. Според тях спецакцията заради водната криза в Перник е закъсняла. Една от причините е, че в Министерството на околната среда и водите няма експерти по водите. Специалистите по води се намират в Института по водите на БАН, в Университета по архитектура, строителство и геодезия, но в регионалното министерство и МОСВ такива експерти няма, сочи проучване. Отговорността за управлението на водите беше в ръцете на министър Нено Димов. Басейнова дирекция и ВиК-Перник са разполагали с информация за обема на яз. „Студена“ и тези данни трябва да получава и ресорния министър, който подаде оставка от ареста.