Води

23
Юли '15
  • Това е уникален IT продукт в областта на автоматиката за пречиствателни инсталации. Представлява напълно функционална система, позволяваща постоянно да се получава информация за степента на натоварване на пречиствателната инсталация и нейната работа. В резултат на получените данни, имаме възможност дистационно да настройваме, променяме и контролираме работата на пречиствателната инсталация, без да е необходимо посещение на обекта. Отдалечената комуникация с обекта дава възможност да контролираме най-важните параметри, които определят качеството на пречистване на водата.
    Някои от предимствата на GPRS модула са непрекъснато наблюдение и контрол на работата на инсталацията, по-ефективна работа на инсталацията, съобразно нейното конкретно натоварване, реализиране на икономии, надеждност и сигурност на работния процес и спокойствие и конфорт при експлоатация.

22
Юли '15

 

Премиерът Бойко Борисов преряза лентата на пречиствателната станция на Кричим заедно с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и кмета на  града Атанас Калчев. Той изтъкна, че в региона на Пловдив са инвестирани над 2 млрд. лева за околна среда. Това е 37-та пречиствателна станция. По думите на Борисов, всеки ден излиза по една нова пречиствателна станция. Той подчерта, че досега десетилетия 77 % е била загубата на вода по канализационната мрежа в тази община. Водата се е стичала по реките, а цялата тази загуба се е отчитала по водомерите на хората.

11
Юли '15

Към 21 април 2015 г. общият размер на договорените средства по приоритетната ос възлиза на близо 4,272 млрд. лв. (над 170 % от средствата за сектора). Изплатени са близо 2,160 млрд. лв. (близо 86% от средствата за сектора). Успешно изпълнени са 107 проекта с усвоена безвъзмездна финансова помощ в размер на 209 млн. лв., от които 95 договора по процедурата за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти, 11 договора за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на общините Бургас (кв.Долно Езерово), Вълчи Дол, Вършец, Главиница, Каварна, Перник, Попово, Приморско, Столична община, Руен и Хисаря, и проектът на Басейнова дирекция - Благоевград за разработване на планове за управление на речните басейни.

11
Юли '15

 

Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева прерязаха лентата на новата пречиствателна станция за отпадъчни води в Момчилград на стойност 25 491 793 лв., изградена по проект на ОП „Околна среда 2007-2013“. 58 пречиствателни съоръжения са направени със средства по ОПОС. 25, 5 млн. лв. струва изцяло новото съоръжение на Момчилград, отбеляза министър Василева и добави, че са реконструирани 15 км канализация и 10 км водопроводна мрежа.    „Много съм горд с пречиствателните станции, горд съм, че всички ние успяхме в едно трудно време“, заяви премиерът в Момчилград.

20
Юни '15
Джералд Полак е професор по биоинженерство от Университета във Вашингтон и автор на революционната теория, че водата има четвърто състояние, наподобяващо желе, което се наблюдава преди замръзването. Полак е носител на множество награди и звания, дадени му от различни уважавани световни институции. Главен редактор е и на научния журнал WATER. Определян е като един от най-забележителните умове на 21-и век.

- Проф. Полак, защо организирате Деветата световна конференция, посветена на уникалните свойства на водата, в България?

- България е домът на извиращата вода и това е нещо, за което не бях мислил преди. Има много минерални извори извън вашата страна, но всъщност концентрацията, която имате тук, е уникална. А как можем да проведем конференцията на място без вода? За мен е удоволствие да съм тук. Българите са много топли и прекрасни хора. Много са интелигентни и мъдри.