Води

08
Авг '13

Съгласно законодателството на ЕС, установено през 1991 г., държавите членки са задължени да разполагат със системи за събиране на отпадъчни води от населени места и трябва да гарантират, че водите, влизащи в системите за събиране, преминават през подходяща „вторична“ обработка за отстраняване на замърсителите

06
Юли '13

В обръщението си към гостите на церемонията министър Михайлова подчерта, че ще работи в посока реализиране на проекти за по-малките населени места

02
Юни '13

Клъстерите ще обединят научната общност от 14-те държави в региона на р. Дунав, което включва повечето от академиите на науките в региона, Конференцията на ректорите от дунавския регион (която включва 54 университета) и много други изследователски организации

15
Дек '12

В следващите години климатичните промени ще окажат влияние върху честотата и обилността на валежите, сушата и водния цикъл. Недостигът на вода и качеството й ще бъде основен проблем за обществото, твърди Междуправителствената група по климатичните промени IPCC. Според Филип Кевовилер, служител, който отговаря за научните изследвания в Генерална дирекция „Изследвания” на Европейската комисия, сухите райони ще стават все по-сухи, а недостигът на вода ще бъде най-големият проблем пред страните от Южна Европа като Португалия, Италия и Испания, където ще се появят и пустинни райони. В Южна Европа 75% от почвите са бедни на органични вещества, което влияе върху биоразнообразието. Ето защо през 2012г. Европейската комисия излезе с мотото „Предизвикателството пред водата — всяка капка е важна“ на една от най-големите екосъбития - Зелена седмица (22-25 май).