Земя и храни

19
Юни '19

Броят на хората, които са били принудени да напуснат домовете и страните си, бягайки от войни и преследвания, е достигнал 70,8 милиона, съобщи Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН).

14
Юни '19

Може да се обособяват места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и "Б", извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги в поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, попадащи в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им.

14
Юни '19

Забранява се поставянето на шатри и палатки, както и преминаването, паркирането и престоят на превозни средства, ремаркета и полуремаркета върху подвижни бели дюни, неподвижни дюни с тревна растителност /сиви дюни/и облесени дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", освен в случаите на разрешено строителство.

01
Юни '19

Допада ли ви идеята да започнете деня си с гранола с ларви?

22
Май '19

Съветът на ЕС одобри въвеждането на нови ограничения за някои изделия от пластмаса за еднократна употреба.