Земя и храни

06
Ян '19

Същестуват многобройни начини за замърсяване на околната среда с пестициди.

03
Ян '19

Минерално-суровинната индустрия е ключова за останалите сектори, защото създава ресурсите на съвременната икономика и гарантира енергийна независимост на страната ни.